Nyt fra bestyrelsen

11-03-2021

Til Børge Bak Thygesen

 Tak for din henvendelse.

 Det er korrekt, at de nye tilslutningsbidrag for kolonihavehuse - som udgangspunkt - kun gælder for kolonhavehuse beliggende i byzone.

 For kolonihavehuse beliggende i landzone, beregnes tilslutningsbidraget efter Dansk Energis vejledning for afsides beliggende installationer.

 Der betales tilslutningsbidrag efter kategorien kolonihavehuse samt evt. et særligt tillæg. Tillægget beregnes som de faktiske anlægsomkostninger fratrukket et beløb svarende til antallet af forventede tilslutninger ganget med fire (4) gange standardtilslutningsbidrag.

 I haveforeningen Bøgely, Silkeborg, er antallet af forventede tilslutninger så mange, at det ikke skal beregnes noget tillæg. Der skal således kun betales et tilslutningsbidrag for Kolonihavehuse pr. tilslutning.

 Opmærksomheden henledes på, at de nye satser først er gældende fra 1. april 2021.

 Med venlig hilsen

Finn Pedersen
Installationskonsulent
Kundetilslutning

+4541780897 
+4596152021 


11-03-2021

 

Til N 1 A/S

Dansk Energi har i januar 2021 udsendt en publikation ”Nettariffer, priser og gebyrer”  I afsnit 2.3. ”Definition af kundekategorier”  fremgår at kolonihavehuse får deres egen tarifkategori. Af teksten fremgår endvidere, at det gælder kolonihaver i byzone og at bebyggelsen skal være beliggende i et område omfattet af lov om kolonihaver.

Jeg er, som formand for Kolonihave Foreningen Bøgely i Silkeborg, interesseret i at kunne rådgive haveejere bedst muligt og søger derfor svar på følgende spørgsmål.

Vi er i Silkeborg 7 kolonihaveforeninger. De 4 af os – herunder Bøgely ligger i landzone. Er det rigtigt opfattet, at det kun er de 3 haveforeninger der ligger i byzone der fremover hører under den nye tarifkategori?

Hvornår forventes det at de nye tariffer træder i kraft?

Med venlig hilsen

Børge Bak Thygesen

Kolonihaveforeningen Bøgely, Bøgelyvej 8600, Silkeborg

 

 

10-03-2021
Generalforsamlingen i Bøgely er udsat.
ny dato d. 2/5 - 2021. der vil blive udsendt
program i første halvdel af april, såfremt forsamlingsforbudet
bliver ophævet. ellers får i en ny dato
 
Husk der bliver åbnet for vandet lørdag d. 3/4 - 2021
 
MVH.
Erling Jensen
 
 
 
10-03-2021

Dansk Energi, som er paraplyorganisation for alle netselskaber i Danmark, har den 13.02.2021 offentliggjort ”Nettariffer, priser og gebyrer for 2021” Af dokumentet fremgår de priser netselskaberne må opkræve for i de 12 bidragskategorier der er omfattet.

 Endvidere fremgår at kolonihaver har fået deres egen kategori. Kolonihavehuse var tidligere kategoriseret under ”Parcel-/fritidshus, 25A” Dette har i praksis medført at prisen for tilslutning af et kolonihavehus er faldet fra 15.550 til 9.220 altså en besparelse på 6.330 – alle nævnte priser er + moms.

I mit arbejde, som formand for en kolonihaveforening, møder jeg ofte spørgsmålet om hvad vi i praksis får for de ca. 30.000 kr. vi betaler årligt til Kolonihaveforbundet.

Det ville være en stor glæde for mig, hvis jeg næste gang jeg bliver spurgt, kunne fortælle en solskinshistorie om, at Kolonihaveforbundet – som repræsenterer 400 haveforeninger og ca. 40.000 havefolk har haft betydelig indflydelse på Dansk Energi og Netselskabernes beslutning om, at give Kolonihaver deres egen kategori, og dermed en kæmpe besparelse for kolonihavefolket.

Med venlig hilsen

Børge Bak Thygesen

Formand for Haveforeningen Bøgely

Tlf.:20593738

 Svar fra Kolonihaveforbundet

 Hej Børge

Tak for din mail.

Det er fuldstændig rigtigt, at kolonihavehuse er kommet med på listen i sin egen kategori og nu med en 16 A tilslutning fremfor den tidligere 25A tilslutning.

Kolonihaveforbundet har været opmærksom på problemstillingen længe og løbende problematiseret, at kolonihavehuse ikke havde deres egen kategori.

Det er jo ”kun” vejledende priser fra Dansk Energi, men hvis netselskaberne skal kræve en højere pris for tilslutning af kolonihavehuse, så kræver det en meget omfattende dokumentation for berettigelsen af prisforskellen.

Så typisk vil alle netselskaber benytte de nye vejledende priser fremadrettet.

Du kan derfor roligt informere dine medlemmer om de gode nyheder, og fortælle, at Kolonihaveforbundet sammen med vores opmærksomme medlemmer sandsynligvis har en andel af æren for den nyoprettede kategori😊

Med venlig hilsen

David Vizel ǀ Cand. Jur.

Tlf.: +45 38 28 87 50  ǀ Web: kolonihaveforbundet.dk

 

04-03-2021
Hej kolonister
Som oplæg til generalforsamling.
Vi har i haveforeningen en særlig konto (indestående pt. Ca. 260000 kr.) til køb af et fælleshus. Jeg tror sammen med bestyrelsen at en overvejende del af medlemmerne foretrækker en noget billigere og mere overskuelig løsning i form af en hytte, hvor der eventuel kan grilles. Hytten kan være delvis lukket eller åben og ligge på den gamle teltplads og den skal helst kunne rumme ca. 60 voksne.
For at kunne finde forslag til det,har vi fra bestyrelsen været rundt og se på hytter med hul i taget til gril mm., der er i omegn af Silkeborg. Vi kan anbefale at køre forbi en ny opført ottekantet hytte på ca. 50m2. Hytten står ca. 400m fra Bøgely i luftlinje. Eksakt adresse er for enden af Tvebaksvej. Børge fik et prisoverslag til ca. 100000 kr. med forbehold. Sidst nævnte model kunne være et emne til vedtagelse på generalforsamlingen.
Sammen med en besparelse på fælleshuset med en hytte i stedet for, har vi tænkt at forbedre toiletforholdene, eventuel et hus mere tættere på den nye afdeling. Det kunne tænkes at gøre toiletterne brugelig hele året.
Med hensyn til fælleshus, har jeg det bedste bud været fra Dich huse i Roslev. Det er en præfabrikeret bjælkehus på 120 m2 . Pris 221400 kr. i materiale + sokkel ca 30000 kr. Arbejdsløn påregnes 60% af materiale prisen, det giver 121000 kr. Hvilket i alt giver 372400 kr. uden el og isolering. Reel pris med toilet og andre faciliteter løber det nemt op i 500000 kr. Denne løsning vil nok være for dyr til at kunne realiseres med medlemmernes billigelse. Jeg har snakket med direktøren, som siger at der er opført 2 på Sjælland, men han kan desværre ikke udlevere tlf. eller adresse på grund af ny lovgivning. https://dihc.dk/produkt-kategori/bjaelkehytter/...
Det var lige en kort orientering.
Mvh.
Per Vestergaard