Nyt fra bestyrelsen

31-08-2020

Så blev første skridt taget til de 4 nye affaldsøer langs stamvejen. Træer og buske, hvor øerne skal være, blev i lørdags skåret ned og midlertidig deponeret på fælles-arealet i den nordlige ende af kolonien. Hver af de 4 øer kommer til at indeholde containere til alle affaldskategorier og bliver anbragt på en flise firkant på 4x4 m. Flise firkanten bliver i vejniveau og containerne kommer til at stå i 2 rækker. Kapaciteten på restaffald bliver forøget med ca. 20%. Den 18. september fortsætter arbejdet med at fjerne overskudsjord, trærødder, fundering og lægning af fliser m. v. Al hjælp modtages med glæde.🙂 sms 20593738

Med venlig hilsen - Børge

20-08-2020

Høstfest i Bøgely. Bestyrelsen har besluttet at invitere, haveejere med nærmeste familie til høstsammenkomst lørdag den 26.september klokken 13. Vi tænder op i grillen det sædvanlige sted og byder på pølser med brød og en øl /vand. Vi skal primært hygge os sammen, og uddele præmier til haveejere der har været særligt dygtige - måske også en præmie til en der har været særlig flittig. Det ville også være dejligt hvis vi kunne finde på noget sjovt for børn og barnlige sjæle. Gode ideer efterlyses, og vil nogen give en hånd med, er den velkommen. Bestyrelsen håber at mange vil deltage, ikke mindst glæder vi os til at se mange børn.

Venlig hilsen og fortsat god sommer til jer alle. Børge

19-08-2020

Repræsentantskabsmøde i Midtjyllands Kreds, under Kolonihaveforbundet i Danmark, blev afholdt igår den 18. august i Viborg. Fra Bøgely deltog Per Vestergaard, have 64 - Lise Jensen, have 22 Børge Bak Thygesen, have 86. Lise Jensen blev valgt til at indgå i Kredsbestyrelsen. I Bøgelys bestyrelse glæder vi os over at vi har haveejere i Bøgely, som vil påtage sig et stykke frivilligt arbejde for kolonihavesagen. Tak for det Lise. Vi glæder os også til at have en repræsentant lidt tættere på begivenhederne i Kreds og Forbund og dermed mulig adgang til viden om hvad der foregår i disse organer. Vi ønsker Lise held og lykke med arbejdet

Med venlig hilsen

Børge

08-08-2020

Alle muligheder er prøvet for at få farten ned på stamvejen. Langt de fleste kører hensynsfuldt, men desværre er der nogle få, vi ikke kan nå ind til. De kører som det passer dem, og skaber usikkerhed for små og store, bløde trafikanter. Støvtåger er til stor gene for haverne - ikke mindst dem der ligger lige op til vejen. Bump på vejen, som tvinger farten ned, har længe været under overvejelse og nu kom så de første 4. Yderligere 2 er under overvejelse. Vi ved at nogle vil hade det, og beder om forståelse for nødvendigheden. Billedet viser Bøgelys 1´ karle hold, i aktion. Vi har flere arbejdskrævende opgaver på vej, og kan godt bruge flere på holdet. Kontakt formanden hvis du har lyst til at give en hånd med.

Med venlig sommerhilsen

Børge

02-08-2020
Grilllparty for seks personer. Formentlig fredag den 31. juli. Vejret var fantastisk. Menuen var der heller ikke noget i vejen med, den bestod af forskellige pølser, hakkebøffer, burgerboller, asparges kartofler, salater m.v. Hvor ved jeg så det fra, jeg deltog jo ikke - og så alligevel, jeg fiskede resten af festmåltidet op af containeren til METAL OG HÅRD PLAST?????? ved den nordlige containerplads ud for have nr. 83-90.
Det er bare så trist, bedrøveligt, deprimerende, træls (fortsæt bare selv) at formentlig voksne kolonister kan udvise så total mangel på respekt for fællesskabet i Bøgely.
Hvis nogen har viden om hvem den ansvarlige er, hører jeg gerne om det - jeg har et godt tilbud til vedkommende, og gerne alle som deltog i selskabet - nemlig et et gratis kursus i affaldssortering.
 
NB.: Man kan selvfølgelig også bare læse affaldssorterings- vejledningen på containeren.