03-06-2021

Tekst

Så meget affald har Gretha egenhændig samlet og slæbt ud fra skovstykket bag haverne 1-4. Vi ved ikke hvem det er der bruger skoven som losseplads, men vil mindeligt bede om at man - ikke mindst af hensyn til legende børn og vilde dyr, afleverer affaldet hvor det hører hjemme - nemlig husholdningsaffald/småaffald i affaldscontainerne og storskrald og giftigt affald i Tandskov.
Tak til Gretha og til Per, som kørte skidtet til Tandskov.