09-04-2021

Generalforsamling

Generalforsamling i en Coronatid.

 Med baggrund i den viden vi har nu, har bestyrelsen, på sit møde den 3. april vurderet, at det kan vare længe inden vi lovligt kan afholde generalforsamling i Haveforeningen Bøgely.

Med 90 haver og med 2 personer fra hver have (vedtægternes § 9, stk. 6 ) skal vi sikre at 180 mennesker kan deltage. Dette uanset at der normalt kun deltager ca. 50.

Bestyrelsen har besluttet at generalforsamling udsættes til den lovligt kan afholdes, og at udsende Bøgelys regnskab til alle medlemmer, sammen med indbetalingskort for haveleje.Dette vil ske medio april.

Bestyrelsen fortsætter indtil generalforsamling og valg kan afholdes.

Anita Mikkelsen indtræder som 1´suppleant i bestyrelsen. Anita indtræder i stedet for Pauli Raaby, som til stor sorg for os alle døde af en uhelbredelig sygdom i februar.

09.04.2021 bbt