09-04-2021

Generalforsamling i en Coronatid

Coronasituationen gør det er svært for foreninger at afholde generalforsamlinger på almindelig vis. Der er dog flere muligheder, som I kan gøre brug af. For det første kan I vælge at gøre generalforsamlingen online.

Dette kan I, hvis det fremgår af jeres vedtægter, at I må afholde den online, eller hvis der foreligger en nødsituation, der berettiger en digital nødgeneralforsamling. Hvorvidt der foreligger en nødsituation er som udgangspunkt op til jer som bestyrelse at vurdere.

Kolonihaveforbundet vurderer, at det f.eks. kunne være, at foreningen skal betale en vigtig regning for ikke at komme ud i større problemer, eller at hele bestyrelsen er gået af, så det er nødvendigt hurtigst muligt at få valgt en ny bestyrelse.

I som bestyrelse skal derfor vurdere, hvorvidt et emne er så vigtigt, at det ikke kan vente, til I igen kan samles til en fysisk generalforsamling. I som bestyrelse står på mål for jeres beslutninger. Hvis medlemmerne er uenige i, at generalforsamlingen afholdes online, eller hvis I vælger ikke at afholde den online, så kan medlemmerne stille et mistillidsvotum ved den næste generalforsamling.

Hvis I finder, at et emne berettiger en online nødgeneralforsamling, så kan I vælge også at tage andre emner med på generalforsamlingen, som ikke umiddelbart er en nødsituation. Vi har på vores hjemmeside skrevet nogle Q&A, hvor I altid kan læse mere om de online nødgeneralforsamlinger. I kan også vælge at afholde generalforsamlingen udendørs, hvis I opfylder visse betingelser.

Det følger nemlig af Kulturministeriets hjemmeside, at man fra d. 21. april må forsamles op til 50 personer til en udendørs generalforsamling. Her skal man selvfølgelig overholde alle gældende retningslinjer fra regeringen. Hertil er det vigtigt at sige, at alle medlemmer skal have mulighed for at komme til den udendørs generalforsamling. Det betyder, at hvis I er 70 medlemmer, så skal alle 70 medlemmer have mulighed for at komme – også selv, om der kun plejer at komme 12-15 personer.

Hvis I således er 70 medlemmer, så kan I ikke holde generalforsamlingen fysisk, da I ikke overholder kravet om maks. 50 personer. Hertil skal nævnes, at I heller ikke kan afholde generalforsamlingen fysisk, hvis I umiddelbart er 50 medlemmer, men at det også er muligt ifølge jeres vedtægter at tage ægtefæller med. Så vil I ligeledes heller ikke kunne afholde generalforsamlingen med maks. 50 personer.

Ovenstående har vi modtaget fra Kolonihaveforbundets jurister d.d.

9. april 2021. bbt