11-03-2021

Svar fra N 1 A/S

Til Børge Bak Thygesen

 Tak for din henvendelse.

 Det er korrekt, at de nye tilslutningsbidrag for kolonihavehuse - som udgangspunkt - kun gælder for kolonhavehuse beliggende i byzone.

 For kolonihavehuse beliggende i landzone, beregnes tilslutningsbidraget efter Dansk Energis vejledning for afsides beliggende installationer.

 Der betales tilslutningsbidrag efter kategorien kolonihavehuse samt evt. et særligt tillæg. Tillægget beregnes som de faktiske anlægsomkostninger fratrukket et beløb svarende til antallet af forventede tilslutninger ganget med fire (4) gange standardtilslutningsbidrag.

 I haveforeningen Bøgely, Silkeborg, er antallet af forventede tilslutninger så mange, at det ikke skal beregnes noget tillæg. Der skal således kun betales et tilslutningsbidrag for Kolonihavehuse pr. tilslutning.

 Opmærksomheden henledes på, at de nye satser først er gældende fra 1. april 2021.

 Med venlig hilsen

Finn Pedersen
Installationskonsulent
Kundetilslutning

+4541780897 
+4596152021