11-03-2021

Mail til N 1 A/s

 

Til N 1 A/S

Dansk Energi har i januar 2021 udsendt en publikation ”Nettariffer, priser og gebyrer”  I afsnit 2.3. ”Definition af kundekategorier”  fremgår at kolonihavehuse får deres egen tarifkategori. Af teksten fremgår endvidere, at det gælder kolonihaver i byzone og at bebyggelsen skal være beliggende i et område omfattet af lov om kolonihaver.

Jeg er, som formand for Kolonihave Foreningen Bøgely i Silkeborg, interesseret i at kunne rådgive haveejere bedst muligt og søger derfor svar på følgende spørgsmål.

Vi er i Silkeborg 7 kolonihaveforeninger. De 4 af os – herunder Bøgely ligger i landzone. Er det rigtigt opfattet, at det kun er de 3 haveforeninger der ligger i byzone der fremover hører under den nye tarifkategori?

Hvornår forventes det at de nye tariffer træder i kraft?

Med venlig hilsen

Børge Bak Thygesen

Kolonihaveforeningen Bøgely, Bøgelyvej 8600, Silkeborg