10-03-2021

Spørgsmål til Kolonihaveforbundet vedr. el-tilslutningsafgift og svar fra samme.

Dansk Energi, som er paraplyorganisation for alle netselskaber i Danmark, har den 13.02.2021 offentliggjort ”Nettariffer, priser og gebyrer for 2021” Af dokumentet fremgår de priser netselskaberne må opkræve for i de 12 bidragskategorier der er omfattet.

 Endvidere fremgår at kolonihaver har fået deres egen kategori. Kolonihavehuse var tidligere kategoriseret under ”Parcel-/fritidshus, 25A” Dette har i praksis medført at prisen for tilslutning af et kolonihavehus er faldet fra 15.550 til 9.220 altså en besparelse på 6.330 – alle nævnte priser er + moms.

I mit arbejde, som formand for en kolonihaveforening, møder jeg ofte spørgsmålet om hvad vi i praksis får for de ca. 30.000 kr. vi betaler årligt til Kolonihaveforbundet.

Det ville være en stor glæde for mig, hvis jeg næste gang jeg bliver spurgt, kunne fortælle en solskinshistorie om, at Kolonihaveforbundet – som repræsenterer 400 haveforeninger og ca. 40.000 havefolk har haft betydelig indflydelse på Dansk Energi og Netselskabernes beslutning om, at give Kolonihaver deres egen kategori, og dermed en kæmpe besparelse for kolonihavefolket.

Med venlig hilsen

Børge Bak Thygesen

Formand for Haveforeningen Bøgely

Tlf.:20593738

 Svar fra Kolonihaveforbundet

 Hej Børge

Tak for din mail.

Det er fuldstændig rigtigt, at kolonihavehuse er kommet med på listen i sin egen kategori og nu med en 16 A tilslutning fremfor den tidligere 25A tilslutning.

Kolonihaveforbundet har været opmærksom på problemstillingen længe og løbende problematiseret, at kolonihavehuse ikke havde deres egen kategori.

Det er jo ”kun” vejledende priser fra Dansk Energi, men hvis netselskaberne skal kræve en højere pris for tilslutning af kolonihavehuse, så kræver det en meget omfattende dokumentation for berettigelsen af prisforskellen.

Så typisk vil alle netselskaber benytte de nye vejledende priser fremadrettet.

Du kan derfor roligt informere dine medlemmer om de gode nyheder, og fortælle, at Kolonihaveforbundet sammen med vores opmærksomme medlemmer sandsynligvis har en andel af æren for den nyoprettede kategori😊

Med venlig hilsen

David Vizel ǀ Cand. Jur.

Tlf.: +45 38 28 87 50  ǀ Web: kolonihaveforbundet.dk