18-02-2021

El-tilslutningsafgift

Dansk Energi, som er interesseorganisation for mere end 50 energiselskaber iDanmark, har offentliggjort Standardtilslutnings- bidrag for 2021.

Blandt de i alt 12 forbrugerkategorier, som er prissat er der flere nye – nogle forårsaget af el-bilernes fremmarch i DK. Den mest interessante for kolonihavefolket er, at kolonihavehuse i byzone får deres egen tarif kategori, med det resultat at tilslutningsafgiften for et kolonihavehus falder med kr.6.330 + moms.

Det er ikke overraskende at kolonihavehuse får deres egen tarifkategori, og bliver billigere. Det har kolonihavefolket ønsket og argumenteret for i årevis, men det er overraskende, at Danmarks 400 kolonihaveforeninger og ca. 40.000 havefolk, som er organiseret under Kolonihaveforbundet i Danmark, mere eller mindre tilfældigt skal opdage, at ændringer af stor betydning er på vej. Bøgely betaler alene ca. 30.000 kr. om året for medlemskab af kolonihaveforbundet.

Det er endvidere overraskende at den nye tariftakst kun gælder for kolonihaver i byzone. I Silkeborg er der 7 kolonihaveforeninger, de 4 af dem ligger i landzone, det drejer sig om de 3 haveforeninger i Marienlund – 1912 – 1917 – 1918 og Bøgely.

De 3 der ligger i byzone er Langsøen, Frydensbjerg og Dybdalen. Dette betyder i praksis at ca. halvdelen af kolonihaverne i Silkeborg Kommune slipper med en billigere tilslutningsafgift.

Det er meget svært for bestyrelsen at forstå at prisen for el-tilslutning til nettet og zoneplacering har noget med hinanden at gøre.   

Vi følger derfor sagen op med spørgsmål til Silkeborg Kommune – Kolonihave-forbundet – Dansk Energi og Netselskaberne.

Materialet fylder for meget for Facebook. Spørgsmål og svar vil derfor blive lagt på Hjemmesiden HF-Bøgely til orientering. Se under Information og Bestyrelsens side

En PDF-fil med de nye tariffer for el-tilslutning kan rekvireres hos formanden. Send en e-mail til b.bakthygesen@gmail.com og du får den tilsendt,

Det bedste råd bestyrelsen kan give lige nu er, at hvis du har en igangværende ansøgning om el- tilslutning, så få prisen på skrift før du bestiller. Har du ikke nogen igangværende ansøgning – så vent til vi har en afklaring.

Haveforeningen Bøgely- bestyrelsen