09-02-2021

HF Bøgely FB gruppen

HF Bøgely gruppen blev skabt på foranledning af Kim Møller i 2018. Formålet var at skabe et hyggeligt fællesskab mellem haveejerne i Bøgely.
Desværre er det kørt af sporet. Hyggen er i krise grundet usaglige opslag - perfide personangreb, uvenlig sprog og dårlig tone.
Haveforeningens bestyrelse vil arbejde for, at HF Bøgely gruppen vender tilbage til rødderne, som beskrevet i Kims tidligere opslag.
I praksis medfører det, at bestyrelsen fremover vil være alene ansvarlig administrator af gruppen. I første omgang med formanden som administrator.
Endvidere vil det medføre at opslag bliver slettet hvis de indeholder et eller flere af ovennævnte elementer. Ved gentagelse kan bestyrelsen beslutte at slette medlemmet af gruppen.
Det er mit håb at alle vil være med på rejsen tilbage til rødderne og tale ordentlig og venligt til hinanden. 
Varm hilsen til alle
Børge