16-01-2021

Nytårsbrev

Nytårsbrev
Kære haveejere i Bøgely
Først vil jeg ønske jer alle et godt nyt år. Jeg håber at alle er kommet godt ind i det og er sunde og raske.
Brorsons salmetekst ” Dagene længes og vinteren strenges / Trange tider langsomt skrider” har vel sjældent haft større aktualitet end lige nu. Coronaen har stadig godt tag i lille Danmark, og for at det ikke skal være løgn, hører vi nu om svigtende leverancer af den vaccine, vi ellers har håbet på ville bringe mere normale tilstande.
Udsigterne for normalisering af forholdene i 2021 er desværre ikke for gode. Et af de problemer vi snart støder ind i er, at vi grundet forsamlingsforbudet, som foreløbig gælder til den 8. februar, formentlig ikke vil kunne afholde vores ordinære generalforsamling i Lunden søndag den 14. marts som planlagt.
Kolonihaveforbundet anbefaler at vi sætter arbejdet med generalforsamling i bero indtil situationen er stabil, og at vi venter med at fastsætte en ny dato til det igen er lovligt, at alle i foreningen kan mødes.
Årsregnskab med budget vil blive færdiggjort og revideret. Hvis forholdene ikke er bedret om ca. 1 måned vil vi udsende regnskab og budget til alle medlemmer af haveforeningen.
Bestyrelsen fortsætter indtil valg kan afholdes.
Trods alle gebrækkelighederne er der da også grund til l optimisme.
Det går mod lysere tider, dagen er blevet ca. 40 minutter længere. De første små forårstegn er begyndt at vise sig i haverne og lige om lidt er det forår.
For kolonister der går i salgstanker er det også positivt, at vi får mange henvendelser fra folk, som gerne vil eje en kolonihave i Bøgely.
Varm nytårshilsen til jer alle  - Børge