19-09-2020

Så blev de næsten færdige

Så blev udgravningen foretaget til de nye affaldsøer. Store maskiner og flittige folk brugte fredag og lørdag på projektet, som nu kun mangler lidt muld og græssåning på de skrånende sider og hegn ud mod vejen, til at dække for indkig til containerne. I næste uge kommer der nye containere til supplering af dem vi har i forvejen. Hver affaldsø har herefter containere til alle kategorier af affald. Men husk at: Storskrald - haveaffald - bygge- affald og giftigt affald, skal afleveres på en af Silkeborg Kommunes genbrugspladser f.eks. i Tandskov.
Varm hilsen til alle i Bøgely - Børge