31-08-2020

Nye Affaldsøer

Så blev første skridt taget til de 4 nye affaldsøer langs stamvejen. Træer og buske, hvor øerne skal være, blev i lørdags skåret ned og midlertidig deponeret på fælles-arealet i den nordlige ende af kolonien. Hver af de 4 øer kommer til at indeholde containere til alle affaldskategorier og bliver anbragt på en flise firkant på 4x4 m. Flise firkanten bliver i vejniveau og containerne kommer til at stå i 2 rækker. Kapaciteten på restaffald bliver forøget med ca. 20%. Den 18. september fortsætter arbejdet med at fjerne overskudsjord, trærødder, fundering og lægning af fliser m. v. Al hjælp modtages med glæde.🙂 sms 20593738

Med venlig hilsen - Børge