19-08-2020

Kredsrepræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde i Midtjyllands Kreds, under Kolonihaveforbundet i Danmark, blev afholdt igår den 18. august i Viborg. Fra Bøgely deltog Per Vestergaard, have 64 - Lise Jensen, have 22 Børge Bak Thygesen, have 86. Lise Jensen blev valgt til at indgå i Kredsbestyrelsen. I Bøgelys bestyrelse glæder vi os over at vi har haveejere i Bøgely, som vil påtage sig et stykke frivilligt arbejde for kolonihavesagen. Tak for det Lise. Vi glæder os også til at have en repræsentant lidt tættere på begivenhederne i Kreds og Forbund og dermed mulig adgang til viden om hvad der foregår i disse organer. Vi ønsker Lise held og lykke med arbejdet

Med venlig hilsen

Børge