08-08-2020

Bump på vejen

Alle muligheder er prøvet for at få farten ned på stamvejen. Langt de fleste kører hensynsfuldt, men desværre er der nogle få, vi ikke kan nå ind til. De kører som det passer dem, og skaber usikkerhed for små og store, bløde trafikanter. Støvtåger er til stor gene for haverne - ikke mindst dem der ligger lige op til vejen. Bump på vejen, som tvinger farten ned, har længe været under overvejelse og nu kom så de første 4. Yderligere 2 er under overvejelse. Vi ved at nogle vil hade det, og beder om forståelse for nødvendigheden. Billedet viser Bøgelys 1´ karle hold, i aktion. Vi har flere arbejdskrævende opgaver på vej, og kan godt bruge flere på holdet. Kontakt formanden hvis du har lyst til at give en hånd med.

Med venlig sommerhilsen

Børge