06-07-2020

Orientering

Ejeren af have 49 har lovet mig at der bliver ryddet op langs stamvejen, at der bliver slået græs på fællesarealer og at den nedklippede hæk, som midlertidig er anbragt på bålpladsen, bliver fjernet eller fliset. Vi er stillet i udsigt at det vil ske meget snart. Vi forventer at modtage en ansøgning om et byggeprojekt i haven.
Med venlig hilsen - Børge