06-07-2020

Affaldssortering

Mange har klaget over at affaldscontainere ikke tømmes, fejlsorteres og overfyldes.

Børges indlæg på Facebook.

Problemet er ikke at vi har for få containere - problemet er at de ikke bliver tømt, når de er overfyldt eller fejlsorteret, og det er de meget ofte. Gamle havemøbler, parasoller, udtjente støvsugere og andet storskrald fylder godt og er der ikke plads smider man dem ved siden af. Containerne overfyldes konstant så låget står nærmest lodret. Metalspande med rød malingsrester og plast med madrester afleveres i metalcontaineren. Plastdunke med farligt affald stilles ved siden af containeren. Bestyrelsen har kørt flere læs til Tandskov, når det har været for slemt, men mismodet breder sig. Kan det virkelig være rigtigt, at visse kolonister ikke kan finde ud af at sortere affald??? Eller gider man bare ikke, at køre til Tandskov med sit storskrald og farlige affald??? Vi ved simpelthen ikke hvad vi skal stille op med problemet. Vi ved godt at langt de fleste af jer godt kan finde ud af det, og at ovenstående sure opstød er dybt uretfærdig overfor jer. Vi ved også at det er jer vi skal satse på, hvis vi skal forbedre affaldskulturen i Bøgely. Kontakt mig hvis I har gode forslag.

Med venlig hilsen Børge