26-06-2020

Sankt Hans

Kære kolonister
Tak for det store fremmøde ved Sankt Hans arrangementet. Ca. 40 kolonister deltog i fællesspisningen og ved det senere bålarrangement kom der yderligere ca. 10. Per havde sørget for at grillen var topklar kl. 18 og vi kunne gå igang med at grille vore små og store pølser, halve kyllinger, hele stege og hvad vi ellers havde medbragt til fortæring. Vejret og stemningen var i top og vi vovede os ud i at synge en fællessang "Se det summer af sol" entusiasmen var i top - skønt kvalitetsmæssigt vel næppe til deltagelse i "Danmark har talent" (Holger foreslog at vi næste år mødes til sangøvelser i god tid før Sankt Hans) Kl. 20 Tændte bålmester Pauli op i bålet. Vi havde de seneste 14 dage haft en højfrekvent larme apparat anbragt i bålet for at skræmme eventuelle dyr og fugle væk. Derudover havde vi dagen før skubbet bålet ca. 10 m som en yderligere sikring mod at afbrænde små dyr . Bålet brændte perfekt og vi sang midsommervisen. Kvaliteten snakker vi ikke mere om, men entusiasmen var intakt. Nogle var endda så entusiastiske at de holdt vagt til langt hen på natten og første da forsyningerne slap op turde overlade bålet til naturens luner. Tak til alle som udførte det praktiske arbejde og tak til alle kolonister som deltog og bidrog til den gode stemning.
Varm sommerhilsen til jer alle - Børge