16-05-2020

Hvad gør bestyrelsen

Bestyrelsen er meget opmærksom på rotteproblemet og prøver at påvirke situationen blandt andet med en bedre affaldskultur. Ved havesyn i denne uge har foreløbig 4 haveejere blevet pålagt at efterleve haveforeningens ordensregler. Det drejer sig ikke mindst om forhold vedrørende rod, affaldsdynger og husdyrhold. Haveejeren får en ganske kort frist til at få forholdene bragt i orden.