16-05-2020

Ugler mod rotter

Ugler mod rotter. Har fået fortalt, at man flere steder i Danmark har gode erfaringer med at opsætte ugle kasser, hvis man er plaget af rotter. Det forlyder at et enkelt uglepar (Natugler) kan konsumere op til 1000 rotter om året. Er der nogen i kolonien der har erfaringer med bygning og opsætning af uglekasser hører jeg gerne om det.