07-05-2020

Tekst

Affaldscontainere og sortering af affald er vel næppe raketvidenskab, og jeg er da også sikker på at 9 ud af 10 kolonister kan finde ud af det - men så er der jo altså også nogle få der ikke kan.

Containere overfyldes, ofte med storskrald, så låget ikke kan lukkes og renovations folkene nægter at tømme dem. Affald, flasker smides ved siden af containerne når der ikke kan proppes mere i dem. Farligt affald anbringes i dunke ved siden af containerne.

Kære kolonister det er ikke acceptabel adfærd. Vi må kunne gøre det bedre. Storskrald, havemøbler, byggeaffald og farligt affald, kemikalier, malingsrester o.l. skal afleveres i Tandskov. Containerne må max. fyldes så låget kan lukkes.

Per Vestergaard og undertegnede har besluttet at rydde op igen igen, men udløbsdatoen for vores tålmodighed nærmer sig. Næste skridt overvejes og blandt mulighederne er, at containerne fjernes.

Det ville være rart hvis vi kunne hjælpe hinanden med at hindre at vi kommer der til.

Med venlig forårshilsen - Børge