18-04-2020

Tekst

Hej kolonister
Der kommer mere sol til sommer i haverne fra 23 - 34.
Næste weekend bliver Allé træerne ved vejen og parkeringspladser fjernet ved de før omtalte haver
Det er besluttet af et flertal af ejerne af de involverede haver og bakket op af bestyrelsen.
Vi har sammen valgt SELV at fælde træerne for at kunne spare et betydeligt beløb.
Erfarne folk vil sørge for selve fældningen.
1. Sarah sørger for rundstykker kl o9.00 d 24 april til begynder holdet på fællespladsen
Det kan selvfølgelig blive aktuelt at dele i hold på max 10. Senere ankomme vil også få tilbudt kaffe og rundstykker.
2. Vejen bliver spærret . Pladsen skal være ryttet for biler. Trailere må være der.
3 Træet kan afhentes af alle mod oprydning efter først til mølle princippet.
Lidt kort Er der spørgsmål ring til mig tlf 24452567
Mvh Per Vestergaard