Nyt fra bestyrelsen

10-05-2021
NYE REGLER FOR FYSISKE GENERALFORSAMLINGER FRA 06. MAJ

Danmark er i fuld sving med at genåbne. Vi har tidligere skrevet om vigtige datoer for, hvornår forsamlingsforbuddet mindskes. Disse regler gælder stadig, men nu er der kommet særlige regler, der supplerer de gældende. 

Større, siddende forsamlinger

De nye regler for ”siddende forsamlinger” betyder, at I nu kan være forsamlet op til 1000 personer, hvis I er inddelt i sektioner af 500 personer. Vi kan derfor se, at det er muligt for stort set alle vores haveforeninger at afholde generalforsamlinger. I må dog ikke afholde dem i jeres egne forsamlingshuse/lokaler.

Krav til lokalet

Indtil d. 23. maj gælder forbuddet mod at holde foreningslokaler lukket. Det betyder, at vi kan forvente en ny bekendtgørelse inden 23. maj, og det vil fremgå af den, om I efterfølgende kan benytte foreningslokalerne til de fysiske generalforsamlinger.

Indtil I igen kan være i jeres foreningslokaler, skal I afholde generalforsamlingen et sted, hvor erhvervsdrivende har ansvaret for lokalet (dvs. konferencesteder, hoteller osv.). I er derfor velkomne til at skrive i jeres indkaldelse, at der kommer endelig information om, hvor generalforsamlingen afholdes, når I ved, om I kan bruge foreningens lokaler, eller om I skal finde et andet sted.

Krav til siddende forsamlinger

Hvis I overvejer at afholde de fysiske generalforsamlinger, er der en række krav, I skal opfylde.

 • Det er ikke et krav, men en rigtig god idé at foretage deltagerregistrering med navn og kontaktinfo. Det kan være, der efterfølgende bliver behov for smittesporing
 • I må maks. være 1000 personer og de skal opdeles i grupper på maks. 500 personer
 • Det er et lovbestemt krav, at deltagere skal fremvise coronapas. Det gælder for alle fra 15 år og opefter. Da bestyrelsen er ansvarlig for generalforsamlingen, er det dem, der skal sikre, at kravet efterleves. Det er lovligt at afholde generalforsamlingen, selvom nogle medlemmer ikke har coronapas og derfor ikke kan deltage.
 • Lokalet skal have mindst 2 m2 pr. person.
 • Deltagerne skal sidde min. 1 meter fra hinanden (undtagen hvis det er familie, der er i samme ”boble”)
 • Deltagerne skal sidde ned og have faste pladser
 • I denne situation er det lovligt i god tid at kræve tilmelding til generalforsamlingen. Det er noget, vi anbefaler, at I gør, da bestyrelsen skal have tid til at sikre arealkrav og afstandskrav
 • Når I ikke sidder ned, skal I bruge mundbind/visir og det gælder for deltagere fra og med 12 år og opefter
 • I må ikke servere mad/spise mad
 • Hvis I er flere end 500 deltagere, skal I udarbejde en sundhedsplan. Se §9 her
 • I skal have fokus på ventilation
 • I skal sikre, at der er information om de almindelige coronaregler, og alle deltagere skal have adgang til håndsprit eller vand og sæbe

Kilde: Retsinformation "Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og coronapas på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19"

28-04-2021

Der kommer 2 stk. container fredag d. 30/4. De bliver opstillet ud for have 23 og 51 og bliver stående til mandag morgen den 3/5.

Husk kun haveaffald til kompostering.

Bestyrelsen

09-04-2021

Generalforsamling i en Coronatid.

 Med baggrund i den viden vi har nu, har bestyrelsen, på sit møde den 3. april vurderet, at det kan vare længe inden vi lovligt kan afholde generalforsamling i Haveforeningen Bøgely.

Med 90 haver og med 2 personer fra hver have (vedtægternes § 9, stk. 6 ) skal vi sikre at 180 mennesker kan deltage. Dette uanset at der normalt kun deltager ca. 50.

Bestyrelsen har besluttet at generalforsamling udsættes til den lovligt kan afholdes, og at udsende Bøgelys regnskab til alle medlemmer, sammen med indbetalingskort for haveleje.Dette vil ske medio april.

Bestyrelsen fortsætter indtil generalforsamling og valg kan afholdes.

Anita Mikkelsen indtræder som 1´suppleant i bestyrelsen. Anita indtræder i stedet for Pauli Raaby, som til stor sorg for os alle døde af en uhelbredelig sygdom i februar.

09.04.2021 bbt

09-04-2021

Coronasituationen gør det er svært for foreninger at afholde generalforsamlinger på almindelig vis. Der er dog flere muligheder, som I kan gøre brug af. For det første kan I vælge at gøre generalforsamlingen online.

Dette kan I, hvis det fremgår af jeres vedtægter, at I må afholde den online, eller hvis der foreligger en nødsituation, der berettiger en digital nødgeneralforsamling. Hvorvidt der foreligger en nødsituation er som udgangspunkt op til jer som bestyrelse at vurdere.

Kolonihaveforbundet vurderer, at det f.eks. kunne være, at foreningen skal betale en vigtig regning for ikke at komme ud i større problemer, eller at hele bestyrelsen er gået af, så det er nødvendigt hurtigst muligt at få valgt en ny bestyrelse.

I som bestyrelse skal derfor vurdere, hvorvidt et emne er så vigtigt, at det ikke kan vente, til I igen kan samles til en fysisk generalforsamling. I som bestyrelse står på mål for jeres beslutninger. Hvis medlemmerne er uenige i, at generalforsamlingen afholdes online, eller hvis I vælger ikke at afholde den online, så kan medlemmerne stille et mistillidsvotum ved den næste generalforsamling.

Hvis I finder, at et emne berettiger en online nødgeneralforsamling, så kan I vælge også at tage andre emner med på generalforsamlingen, som ikke umiddelbart er en nødsituation. Vi har på vores hjemmeside skrevet nogle Q&A, hvor I altid kan læse mere om de online nødgeneralforsamlinger. I kan også vælge at afholde generalforsamlingen udendørs, hvis I opfylder visse betingelser.

Det følger nemlig af Kulturministeriets hjemmeside, at man fra d. 21. april må forsamles op til 50 personer til en udendørs generalforsamling. Her skal man selvfølgelig overholde alle gældende retningslinjer fra regeringen. Hertil er det vigtigt at sige, at alle medlemmer skal have mulighed for at komme til den udendørs generalforsamling. Det betyder, at hvis I er 70 medlemmer, så skal alle 70 medlemmer have mulighed for at komme – også selv, om der kun plejer at komme 12-15 personer.

Hvis I således er 70 medlemmer, så kan I ikke holde generalforsamlingen fysisk, da I ikke overholder kravet om maks. 50 personer. Hertil skal nævnes, at I heller ikke kan afholde generalforsamlingen fysisk, hvis I umiddelbart er 50 medlemmer, men at det også er muligt ifølge jeres vedtægter at tage ægtefæller med. Så vil I ligeledes heller ikke kunne afholde generalforsamlingen med maks. 50 personer.

Ovenstående har vi modtaget fra Kolonihaveforbundets jurister d.d.

9. april 2021. bbt

20-03-2021

Dansk Energis anmeldte standardtilslutningsbidrag for 2021

 
Standardtilslutningsbidrag kategori: 2021

Erhverv A-høj  (kr./MVA)

590.000

Erhverv A-lav  (kr./MVA)

1.090.000

Erhverv B-høj  (kr./A)

1.110

Erhverv B-lav  (kr./A)

1.150

Erhverv C  (kr./A)

1.200

Parcel-/fritidshus, 25 A  (kr. pr. tilslutning)

15.550

Rækkehuse, tæt-lav-byggeri, 25A  (kr. pr. tilslutning)

12.450

Standard lejlighed, 16 A  (kr. pr. tilslutning)

8.500

Stor lejlighed, 25 A  (kr. pr. tilslutning)

11.750

Ungdoms- ældre- og plejebolig, 10 A  (kr. pr. tilslutning)

4.780

Kolonihavehus, 16 A  (kr. pr. tilslutning)

9.220

Små 1- og 3-fasede installationer, 1000 W ~ 1,5 A  (kr. pr. tilslutning)

1.080