Nyt fra bestyrelsen

06-07-2020
Ejeren af have 49 har lovet mig at der bliver ryddet op langs stamvejen, at der bliver slået græs på fællesarealer og at den nedklippede hæk, som midlertidig er anbragt på bålpladsen, bliver fjernet eller fliset. Vi er stillet i udsigt at det vil ske meget snart. Vi forventer at modtage en ansøgning om et byggeprojekt i haven.
Med venlig hilsen - Børge
06-07-2020

Mange har klaget over at affaldscontainere ikke tømmes, fejlsorteres og overfyldes.

Børges indlæg på Facebook.

Problemet er ikke at vi har for få containere - problemet er at de ikke bliver tømt, når de er overfyldt eller fejlsorteret, og det er de meget ofte. Gamle havemøbler, parasoller, udtjente støvsugere og andet storskrald fylder godt og er der ikke plads smider man dem ved siden af. Containerne overfyldes konstant så låget står nærmest lodret. Metalspande med rød malingsrester og plast med madrester afleveres i metalcontaineren. Plastdunke med farligt affald stilles ved siden af containeren. Bestyrelsen har kørt flere læs til Tandskov, når det har været for slemt, men mismodet breder sig. Kan det virkelig være rigtigt, at visse kolonister ikke kan finde ud af at sortere affald??? Eller gider man bare ikke, at køre til Tandskov med sit storskrald og farlige affald??? Vi ved simpelthen ikke hvad vi skal stille op med problemet. Vi ved godt at langt de fleste af jer godt kan finde ud af det, og at ovenstående sure opstød er dybt uretfærdig overfor jer. Vi ved også at det er jer vi skal satse på, hvis vi skal forbedre affaldskulturen i Bøgely. Kontakt mig hvis I har gode forslag.

Med venlig hilsen Børge
26-06-2020
Kære kolonister
Tak for det store fremmøde ved Sankt Hans arrangementet. Ca. 40 kolonister deltog i fællesspisningen og ved det senere bålarrangement kom der yderligere ca. 10. Per havde sørget for at grillen var topklar kl. 18 og vi kunne gå igang med at grille vore små og store pølser, halve kyllinger, hele stege og hvad vi ellers havde medbragt til fortæring. Vejret og stemningen var i top og vi vovede os ud i at synge en fællessang "Se det summer af sol" entusiasmen var i top - skønt kvalitetsmæssigt vel næppe til deltagelse i "Danmark har talent" (Holger foreslog at vi næste år mødes til sangøvelser i god tid før Sankt Hans) Kl. 20 Tændte bålmester Pauli op i bålet. Vi havde de seneste 14 dage haft en højfrekvent larme apparat anbragt i bålet for at skræmme eventuelle dyr og fugle væk. Derudover havde vi dagen før skubbet bålet ca. 10 m som en yderligere sikring mod at afbrænde små dyr . Bålet brændte perfekt og vi sang midsommervisen. Kvaliteten snakker vi ikke mere om, men entusiasmen var intakt. Nogle var endda så entusiastiske at de holdt vagt til langt hen på natten og første da forsyningerne slap op turde overlade bålet til naturens luner. Tak til alle som udførte det praktiske arbejde og tak til alle kolonister som deltog og bidrog til den gode stemning.
Varm sommerhilsen til jer alle - Børge
21-06-2020
 
Orientering
 
To bedømmelseshold hver bestående af 3 Bøgely kolonister har gennemgået de haver der ønsker at blive bedømt. 8 af dem, nemlig have nr. 73 - 67 - 66 - 28 - 16 - 7 - 71 - 77 er indstillet til Kolonihaveforbundet, Midtjysk Kreds, som mulige præmieemner. Det næste der sker er, at en konsulent fra Kredsen aflægger hver af de 8 haver et besøg for endelig bedømmelse og udpegning af de 4 haver der skal præmieres. Vi har ikke modtaget orientering om hvornår konsulenten kommer. Når vi fra Kredsen modtager en dato vil den blive meddelt via facebook - hjemmeside og orienteringstavle. Mvh. Bestyrelsen - Børge
13-06-2020

Kære kolonister.

 Som jeg tidligere har nævnt, vil vi i bestyrelsen gerne invitere på fællesspisning tirsdag d.23/6 Sankt Hans aften

 Der vil være tændt op i grillen kl.18:00, så der er man velkommen til, at tage sit eget mad med og spise sammen med os andre, så vi kan lave en lille fest ud af det.

 Bestyrelsen vil byde på en øl, vand eller vin pr. mand.

 Der vil blive tændt op i bålet kl.20:00, så hvis der er børn med også har mulighed for at være med.

 Vi håber at i har lyst til at deltage

 Vi glæder os til at se jer.

 Vh bestyrelsen / Sara