Nyt fra bestyrelsen

18-02-2021

Dansk Energi, som er interesseorganisation for mere end 50 energiselskaber iDanmark, har offentliggjort Standardtilslutnings- bidrag for 2021.

Blandt de i alt 12 forbrugerkategorier, som er prissat er der flere nye – nogle forårsaget af el-bilernes fremmarch i DK. Den mest interessante for kolonihavefolket er, at kolonihavehuse i byzone får deres egen tarif kategori, med det resultat at tilslutningsafgiften for et kolonihavehus falder med kr.6.330 + moms.

Det er ikke overraskende at kolonihavehuse får deres egen tarifkategori, og bliver billigere. Det har kolonihavefolket ønsket og argumenteret for i årevis, men det er overraskende, at Danmarks 400 kolonihaveforeninger og ca. 40.000 havefolk, som er organiseret under Kolonihaveforbundet i Danmark, mere eller mindre tilfældigt skal opdage, at ændringer af stor betydning er på vej. Bøgely betaler alene ca. 30.000 kr. om året for medlemskab af kolonihaveforbundet.

Det er endvidere overraskende at den nye tariftakst kun gælder for kolonihaver i byzone. I Silkeborg er der 7 kolonihaveforeninger, de 4 af dem ligger i landzone, det drejer sig om de 3 haveforeninger i Marienlund – 1912 – 1917 – 1918 og Bøgely.

De 3 der ligger i byzone er Langsøen, Frydensbjerg og Dybdalen. Dette betyder i praksis at ca. halvdelen af kolonihaverne i Silkeborg Kommune slipper med en billigere tilslutningsafgift.

Det er meget svært for bestyrelsen at forstå at prisen for el-tilslutning til nettet og zoneplacering har noget med hinanden at gøre.   

Vi følger derfor sagen op med spørgsmål til Silkeborg Kommune – Kolonihave-forbundet – Dansk Energi og Netselskaberne.

Materialet fylder for meget for Facebook. Spørgsmål og svar vil derfor blive lagt på Hjemmesiden HF-Bøgely til orientering. Se under Information og Bestyrelsens side

En PDF-fil med de nye tariffer for el-tilslutning kan rekvireres hos formanden. Send en e-mail til b.bakthygesen@gmail.com og du får den tilsendt,

Det bedste råd bestyrelsen kan give lige nu er, at hvis du har en igangværende ansøgning om el- tilslutning, så få prisen på skrift før du bestiller. Har du ikke nogen igangværende ansøgning – så vent til vi har en afklaring.

Haveforeningen Bøgely- bestyrelsen   

 

09-02-2021
HF Bøgely gruppen blev skabt på foranledning af Kim Møller i 2018. Formålet var at skabe et hyggeligt fællesskab mellem haveejerne i Bøgely.
Desværre er det kørt af sporet. Hyggen er i krise grundet usaglige opslag - perfide personangreb, uvenlig sprog og dårlig tone.
Haveforeningens bestyrelse vil arbejde for, at HF Bøgely gruppen vender tilbage til rødderne, som beskrevet i Kims tidligere opslag.
I praksis medfører det, at bestyrelsen fremover vil være alene ansvarlig administrator af gruppen. I første omgang med formanden som administrator.
Endvidere vil det medføre at opslag bliver slettet hvis de indeholder et eller flere af ovennævnte elementer. Ved gentagelse kan bestyrelsen beslutte at slette medlemmet af gruppen.
Det er mit håb at alle vil være med på rejsen tilbage til rødderne og tale ordentlig og venligt til hinanden. 
Varm hilsen til alle
Børge
29-01-2021
Natugler mod rotter.
Så fik vi sat uglekasserne op. 3 stk. er hængt op i de høje træer langs stamvejen. Nu venter vi så bare på at uglerne flytter ind og hjælper os med at fange rotter og andet kryb, som færdes om natten.
Per nyder udsigten.
16-01-2021
Nytårsbrev
Kære haveejere i Bøgely
Først vil jeg ønske jer alle et godt nyt år. Jeg håber at alle er kommet godt ind i det og er sunde og raske.
Brorsons salmetekst ” Dagene længes og vinteren strenges / Trange tider langsomt skrider” har vel sjældent haft større aktualitet end lige nu. Coronaen har stadig godt tag i lille Danmark, og for at det ikke skal være løgn, hører vi nu om svigtende leverancer af den vaccine, vi ellers har håbet på ville bringe mere normale tilstande.
Udsigterne for normalisering af forholdene i 2021 er desværre ikke for gode. Et af de problemer vi snart støder ind i er, at vi grundet forsamlingsforbudet, som foreløbig gælder til den 8. februar, formentlig ikke vil kunne afholde vores ordinære generalforsamling i Lunden søndag den 14. marts som planlagt.
Kolonihaveforbundet anbefaler at vi sætter arbejdet med generalforsamling i bero indtil situationen er stabil, og at vi venter med at fastsætte en ny dato til det igen er lovligt, at alle i foreningen kan mødes.
Årsregnskab med budget vil blive færdiggjort og revideret. Hvis forholdene ikke er bedret om ca. 1 måned vil vi udsende regnskab og budget til alle medlemmer af haveforeningen.
Bestyrelsen fortsætter indtil valg kan afholdes.
Trods alle gebrækkelighederne er der da også grund til l optimisme.
Det går mod lysere tider, dagen er blevet ca. 40 minutter længere. De første små forårstegn er begyndt at vise sig i haverne og lige om lidt er det forår.
For kolonister der går i salgstanker er det også positivt, at vi får mange henvendelser fra folk, som gerne vil eje en kolonihave i Bøgely.
Varm nytårshilsen til jer alle  - Børge
18-12-2020
Frivillige og lidt professionel hjælp, har lagt fliser i alle affalds-øerne, det var både hårdt og tungt. En varm tak til dem der fandt tid til at give en hånd med.
Affaldsø nr. 1 - som bestyres af haverne 69-90, fik et fint nyt stakit. Stakittet skal beskytte mod blæst og indsigt. Et arbejdshold fra haverne 69-90 har udført arbejdet og Haveforeningen har betalt materialerne.
Det forlyder at haverne 49-68 allerede har samlet et arbejdshold og vil lave et tilsvarende stakit ved affaldsø nr. 2. Materialerne har de bestilt ved Per Vestergaard have nr. 64 tlf.: 24452567.
Affaldsø nr. 3, som bestyres af haverne 23-48, kan - når de får samlet et arbejdshold, bestille materialer ved Per.
Det samme gælder Affaldsø nr. 4, som bestyres af haverne 1-22.
Indrømmet - Lige nu ser det lidt trist ud, men fat mod, om lidt går det mod lysere tider og før vi får set os om, er det forår.
Jeg ønsker alle haveejere og jeres familier en glædelig jul.
Varm julehilsen til jer alle. Børge